Tlačivá SUBAKO

Daňové tlačivá a pokladničné doklady

002 Výdavkový – neprepis A6 modrý s rastrom
003 Výdavkový – samoprepis A6 modrý s rastrom
302 Výdavkový – neprepis A6 modrý bez rastra
303 Výdavkový – samoprepis A6 modrý bez rastra
102 Výdavkový bez DPH – neprepis A6 modrý s rastrom
103 Výdavkový bez DPH – samoprepis A6 modrý s rastrom
001 Výdavkový – dvojfarebný neprepis A6
301 Výdavkový – dvojfarebný samoprepis A6

005 Príjmový – neprepis A6 červený s rastrom
006 Príjmový – samoprepis A6 červený s rastrom
305 Príjmový – neprepis A6 červený bez rastra
306 Príjmový – samoprepis A6 červený bez rastra
105 Príjmový bez DPH – neprepis A6 červený s rastrom
106 Príjmový bez DPH – samoprepis A6 červený s rastrom
004 Príjmový – dvojfarebný – neprepis A6
304 Príjmový – dvojfarebný – samoprepis A6
205 Príjmový – neprepis – číslovaný (50 čísel/blok) A6 červený
206 Príjmový – samoprepis – číslovaný (50 čísel/blok) A6 červený

088 Potvrdenka s juxtou – čís. (25 čísel/blok) sam. A6 (3 farby) 1str.
088 Potvrdenka s juxtou – čís. (25 čísel/blok) sam. A6 (3 farby) 2str.
088 Potvrdenka s juxtou – čís. (25 čísel/blok) sam. A6 (3 farby) 3str.
188 Potvrdenka s juxtou – čís.(25 čísel/blok) samopr. A6 (1 farba) modrá 1str.
188 Potvrdenka s juxtou – čís.(25 čísel/blok) samopr. A6 (1 farba) modrá 2str.
188 Potvrdenka s juxtou – čís.(25 čísel/blok) samopr. A6 (1 farba) modrá 3str.
040 Paragon – číslovaný (50 čísel/blok) samoprepis červeno – čierny
022 Peňažná súpiska – neprepis A6 čierna

Mzdové tlačivá a personálne tlačivá

042 Dovolenka – neprepis A6
043 Priepustka – neprepis A7
143 Žiadosť o pracovné voľno – neprepis A6
091A Dochádzkový lístok mesačný – 19×9 – kartón
091B Kontrolný lístok – 20,5×9 – kartón
124 Kniha dochádzky – neprepis A4
098 Príkaz na dopravu osoby zo zdrav. dôvodov- neprepis A6 1str.
098 Príkaz na dopravu osoby zo zdrav. dôvodov- neprepis A6 2str.

Kniha jázd a dopravné tlačivá

017A Evidencia prevádzky motorového vozidla A5
017B Evidencia prevádzky motorového vozidla A5
064 Evidencia príchodov a odchodov voz.A4
046 Záznam o prevádzke os. mot. voz. – neprepis A5 1str.
046 Záznam o prevádzke os. mot. voz. – neprepis A5 2str.
056 Záznam o prevádzke nákladnej dopravy – kópia 1str.
056 Záznam o prevádzke nákladnej dopravy – kópia 2str.
057 Záznam o prevádzke nákladnej dopravy – číslovaný 1str.
057 Záznam o prevádzke nákladnej dopravy – číslovaný 2str.

Faktúra a účtovné tlačivá

007 Faktúra – neprepis A4 červená
008 Faktúra – samoprepis A4 červená
009 Faktúra 20×21 – neprepis červená
010 Faktúra 20×21 – samoprepis červená
110 Faktúra – samoprepis A5 červená

084 Kniha odoslaných faktúr A4 (na šírku)
085 Kniha došlých faktúr A4 (na šírku)
023 Kniha došlej a odoslanej pošty – neprepis A4
053 Inšpekčná kniha – neprepis číslovaná A4
014 Cestovný príkaz – neprepis A4 1str.
014 Cestovný príkaz – neprepis A4 2str.
016 Cestovný príkaz – neprepis A5 1str.
016 Cestovný príkaz – neprepis A5 2str.
033 Žiadanka na prepravu – neprepis A6
133 Žiadanka na prepravu – samoprepis A6
134 Kniha výkazov den. a mes. obratov platiteľa DPH 2x
035 Kniha výkazov den. a mes. obratov neplatiteľa DPH
036 Pokladničná kniha nečíslovaná – neprepis A4
059 Kniha pokladnice – servisný záznam A5
060 Pokladničná kniha priepisová – neprepis čís. A4
160 Pokladničná kniha priepisová – samoprepis čís. A4
288 Potvrdenka TAXI samoprepis

Príjemka, výdajka a skladové tlačivá

020 Dodací list – samoprepis A4, modrý
011 Dodací list – neprepis A4, modrý
021 Dodací list – neprepis A5, modrý
012 Dodací list – samoprepis A5, modrý
112 Dodací list – samoprepis s potvrdenkou, A5 zelený
069 Dodací list – samoprepis A5, zelený
070 Dodací list – neprepis A5, zelený

045 Objednávka – neprepis A5
013 Objednávka – samoprepis A5
065 Objednávka – neprepis A4
068 Objednávka – samoprepis A4

048 Reklamačný lístok – samoprepis A5
248 Reklamačný lístok – samoprepis A6
076 Príjemka – neprepis A5
077 Príjemka – samoprepis A5
049 Príjemka – výdajka – prevodka – neprepis A5
066 Príjemka – výdajka – prevodka – samoprepis A5
050 Výdajka – prevodka – neprepis A5
067 Výdajka – prevodka – samoprepis A5

080 Výdajka prevodka bez DPH – samoprepis A5
180 Výdajka prevodka bez DPH – samoprepis A5
051 Výdajka – neprepis A5
063 Výdajka – samoprepis A5
027 Skladová karta – kartón A5
029 Skladová karta – kartón A5 1str.
029 Skladová karta – kartón A5 2str.
129 Skladová karta – kartón A4 1str.
129 Skladová karta – kartón A4 2str.
030 Skladová karta – kartón A5 1str.
030 Skladová karta – kartón A5 2str.
130 Skladová karta – kartón A4 1str.
130 Skladová karta – kartón A4 2str.
058 Zákazkový list – samoprepis A5
158 Zákazkový list – neprepis A5
089 Vyúčtovanie výčapu – neprepis A4
075 Inventúrny súpis – neprepis A4

Stavebný denník a stavebné tlačivá

044 Zápisník bezpečnosti práce A5
079 Záznam o prevádzke stroja číslovaný – neprepis A5
179 Denné hlásenie využitia stroja – neprepis A5
081 Stavebný denník – samoprepis A4 (3×20 čísel)
181 Stavebný denník – samoprepis A4 (3×50 čísel)
083 Stavebný denník – samoprepis A4 (3×10 čísel)
096 Účtenka s potlačou 7×14 cm
196 Účtenka bez potlače 6×14,2 cm biela
099 Požiarna kniha A4
100 Požiarna kniha A4
194 Montážny denník – neprepis A4
195 Montážny denník – samoprepis A4

Ostatné tlačivá

052 Žiacka knižka A5
026 Spisový obal A3 falc A4
126 Spisový obal A3 falc A4 – kartón
192 Milimetrový papier A3 – zelený
193 Milimetrový papier A4 – zelený